Hyogo Himeji Green Hotel tatemachi

Address
83 Tatemachi , Himeji-shi, Hyogo-ken 670-0903 Japan

Detail