Hyogo THE CELECTON PREMIER KOBE SANDA HOTEL

Address
1-11-2 Keyakidai , Sanda-shi, Hyogo-ken 669-1321 Japan

Detail